Tư vấn, thiết kế xử lý môi trường
Tư vấn và hổ trợ pháp lý về môi trường

Tư vấn, thiết kế, thi công

Tư vấn và hổ trợ pháp lý về môi trường

Tư vấn, thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải

CÔNG NGHỆ XỬ LÝ KHÍ THẢI

CÓ NHIỀU PHƯƠNG PHÁP XỬ LÝ, CÓ THỂ KỂ RA ĐÂY CÁC PHƯƠNG PHÁP SAU:

  1. Phương pháp hấp thụ: Phương pháp này sử dụng các chất hấp thụ như dung môi, nước, các hợp chất để hấp thụ. Phương pháp này sử dung đối với các dung môi hữư cơ, không khí chứa hơi a-xít,…
  2. Phương pháp đốt: Sử dụng hệ thống hút, sau đó cho vào hệ thống bình nén khí để đốt. Phương pháp này có thể áp dụng đốt các loại khí dễ cháy như CO, hơi sơn…
  3. Phương pháp sử dụng thiết bị tĩnh điện để hút bụi. Phương pháp này được sử dụng trong các nhà máy xi măng, may mặc…
  4. Phương pháp sử dụng vật liệu/hoá chất phản ứng: Sử dụng các loại hoá chất để phản ứng để tạo ra CO2 và hơi nước. Phương pháp này áp dụng đối với nhà máy thải ra dung môi hữư cơ.
  5. Sử dụng chất xúc tác để tạo phản ứng với không khí: Phương pháp này áp dụng để xử lý khí thải có hiệu quả. Hiện nay các chất xúc tác được sử dụng rộng rãi là nano TiO2, Sắt từ,… Ngoài ra, xử lý khí thải có thể áp dụng song song nhiều phương pháp cả hoá và lý

Thông tin chi tiết xin liên hệ HOTLINE

Mr Andrew: 0974.205.555

Về trang trước