Giới thiệu
Sứ mệnh

Sứ mệnh

Giới thiệu

Sứ mệnh

Đại Việt cam kết mang đến cho môi trường địa phương những dịch vụ xử lý chất lượng, hiệu quả duy trì ổn định và là sự đầu tư thông minh, thiết thực nhất cho tương lai. Công nghệ xử lý hoàn toàn bằng vi sinh.

  • Xử lý chất thải rắn và nước rỉ rác
  • Tư vấn, thiết kế và thi công hệ thống xử lý nước thải và khí thải
  • Cải tạo, bảo trì, nâng cấp và vận hành hệ thống xử lý nước thải
  • Cung cấp vi sinh xử lý nước thải
  • Thực hiện các hồ sơ môi trường
Về trang trước