Giới thiệu
Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Giới thiệu

Lĩnh vực hoạt động

  1. Thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn

Khử mùi bãi rác, thu gom, vận chuyển và chôn lấp rác, thiết kế vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác.

  1. Quản lý môi trường

Tư vấn hợp thức hóa các thủ tục môi trường, lập đề án cải tạo phục hồi môi trường, thực hiện giấy phép khai thác khoáng sản, lập báo cáo cam kết bảo vệ môi trường, đánh giá tác động môi trường (ĐTM), lập báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường, báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ, giấy phép xả thải vào nguồn nước, giấy phép đấu nối nước thải, v.v

  1. Vận hành hệ thống xử lý nước thải

Nước thải công nghiệp: dệt, nhuộm, nhà máy giặt, nhà máy giấy, chế biến cao su, thực phẩm (thủy sản, giết mổ, rau quả, nước giải khát, bia, v.v), xi mạ, dầu mỡ; nước thải sinh hoạt (chung cư, văn phòng, khu dân cư, khách sạn, resort); nước thải y tế; nước cấp sinh hoạt (nước giếng nhiễm phèn, nước tinh khiết đóng chai, nước cấp sản xuất, v.v)

  1. Bảo trì, nâng cấp hệ thống

Tăng công suất xử lý, xử lý sốc tải, khôi phục hệ vi sinh, phòng ngừa và ứng phó sự cố.

  1. Thiết kế giải pháp môi trường & chuyển giao công nghệ sinh học

Dùng trong các ngành Môi Trường (xử lý rác, xử lý nước, xử lý khí, v.v).

Về trang trước